Виробництво

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БІЗНЕС
починається з досліджень, тому логіка створення нашого виробничого підрозділу має декілька акцентів, зокрема:

отримання прибутку від комерціалізації власних стартапів

формування прибутку, що спрямовується на розвиток наукових досліджень та стартапів

локація для отримання практичних навичок студентами

Ми розробили стратегії розвитку виробничого напряму, які використовують аналіз ринкових тенденцій, вартісну оцінку альтернатив рішень та реалізацію принципів, на яких будується сучасне виробництво наукового парку – високотехнологічність (у т.ч. роботизація), диверсифікованість (та одночасне існування кількох виробництв), розподілені потужності (зокрема, територіально), місце у виробничому ланцюжку інших компаній.

Ці та інші передумови рентної економіки забезпечують:

  • інвестору - прискорене повернення інвестицій;
  • виробництву - сталість;
  • продукції - конкурентоздатність.