Принципи

відкритість для дослідників, підприємців, інвесторів незалежно від відомчої та географічної приналежності, яка обумовлює пріоритет міждисциплінарним дослідженням та мережевий принцип об’єднання R&D-груп

функціональна довершеність, що досягається реалізацією повного циклу інновацій, включаючи R&D центр - середовище створення ідей, акселератор – як кластерний конвейер та виробництво, що забезпечує сталий грошовий потік;

затребуваність результатів досліджень практикою бізнесу та соціуму

обґрунтована поетапність на усіх рівнях реалізації – пріоритетів, стратегічних програм, проектів.

Ґрунтуючись на принципах, потребах регіональних економіки та освітньої системи, ми розробили Стратегію розвитку, яка пройшла експертизу та затверджена Вченою радою Університету. Засади нашого розвитку – поетапність, персоналізація, перевага горизонтальних зв’язків які стали ґрунтом Стратегії розвитку.

Назва Парку зобов’язує трансформацію традиційного бачення наукового парку як університетського центру інновацій у міжуніверситетську інноваційну платформу.