Пріоритети

Сьогодні ми працюємо у напрямках

які зазначено тут, завтра ми побачимо нові перспективи – ми змінюємося разом із середовищем, яке ми створюємо.

ПРІОРИТЕТИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ
Наш пріоритет у сфері управління– створення середовища, в якому зручно та вигідно генерувати інновації. Розвиток цієї діяльності стримується:

відсутністю інфраструктури інновацій у регіонах (венчурні фонди, акселератори, критично необхідна чисельність фахових експертів)

нерозумінням тими, що приймають рішення у владі та бізнесі, незворотності та стрімкої динаміки змін

пасивної стратегією поведінки нової генерації

Саме ці фактори визначають напрямки нашого руху: працюючи із усіма учасниками інноваційної діяльності - студентами, науковцями, підприємцями, владою, ми прагнемо донести їм нові парадигми, які генерує людство, і нові засади взаємодії.
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
Пріоритетами у науково-технічній діяльності та капіталізації її результатів обрано енергоефективність, еко- та агротехнології, ІТ. Кожна з цих сфер взаємодоповнює одна одну, що дозволяє реалізовувати одну із стратегічних цілей -формувати результативні міждисциплінарні R&D-групи. У кожній з цих сфер є ноу-хау, що роблять наші продукти та послуги краще інших.

Енергоефективність:

Енергоефективність житлових та офісних будівель.

Енергоефективність саморганізованих груп споживачів - сільських громад, ОСББ, кампусів.

Екотехнології:

Моніторинг навколишнього природного середовища, зокрема водних ресурсів.

Технології зменшення антропогенного тиску на природне середовище, зокрема зелена економіка фермерства.

Агротехнології:

Безпілотні технології обробки та спостереження посівів.

ІТ:

Інформаційні технології максимально використовуються у всіх технологічних рішеннях наших пріоритетів. Одночасно на грунті власного досвіду та активів наших партнерів ми продовжуємо пошук та розвиток ефективних рішень у сфері штучного інтелекту.