Контроль забруднення водних ресурсів

ВОДА
Стратегічний ресурс нації, і дбати про якість та кількість цього ресурсу необхідно безперервно.

У розвинутих країнах запроваджено надійні та достовірні системи контролю забруднення водних ресурсів, які дозоляють у режимі on line визначити ступінь та місце забруднення води. Наші науковці є розробниками випробуваної на практиці унікальної методики гідробіологічного аналізу, який є основою сучасних систем спостереження за станом води. Ця методика визнана Державним агентством водних ресурсів України як базова складова системи моніторингу поверхневих вод, що відповідає європейській Водній Рамковій Директиві ВРД 2000/60/ЄС та має бути упроваджена в Україні згідно Угоди про Асоціацію між Європейським Союзом та Україною.

Фахівцями Наукового парку розроблено дорожню карту проекту створення системи моніторингу поверхневих вод басейну ріки Південний Буг, особливостями якого є:

  • диверсифікація джерел фінансування, насамперед приватно-публічне партнерство як найбільш адекватне загальнонаціональному характеру проекту;
  • поетапне розгортання мережі станцій моніторингу водних ресурсів, з орієнтацією на власне ресурсне забезпечення;
  • зв'язок із іншими проектами Наукового парку, зокрема, Агроробот та Розвиток сільських громад.