Розвиток сільських громад

Українське село є джерелом найціннішого ресурсу – людей. Як зберегти людські ресурси під час упровадження інновацій в агробізнес? Наші фахівці знають відповідь: у сільській місцевості потрібна сучасна інфраструктура, що відповідає як сьогоденню, так і змінам у перспективі. Інфраструктура, що відповідає новим викликам, має не тільки підтримувати життєдіяльність, а створювати умови для розвитку людей та нових видів їх діяльності. Тому у кожній громаді на новій основі ми будуємо:

  • інформаційну інфраструктуру, основою якого є широкосмуговий інтернет, доступ до якого забезпечують наші партнери і який створює умови для розвитку освіти, медицини, виробництва, бізнесу;
  • енергетичну інфраструктуру, що обумовлює енергетичну самодостатність та додаткове джерело доходів громади, а оптимальність вирішення енергетичного питання забезпечує наш енерго-екологічний аудит;
  • виробничу інфраструктуру, що створює нові робочі місця підприємцям та інтеграцію спільного бізнесу громади та її членів із агропромисловими підприємствами;
  • соціальну інфраструктуру, яка передбачає навчальний цикл, спрямований на ефективне самоуправління та об’єднує переваги інших видів інфраструктури.

Результат реалізації проекту – дистанційне навчання, телемедичні послуги (ФАП перетворюється у точку зв`язку із кращими лікарями), розумна енергомережа громади, інтернет у кожній хаті, і найголовніше – люди, які знають, як розвивати свою громаду.